znalecká činnosť v odbore doprava cestná a mimosúdne riešenie sporov
Maadesigns.co.uk

Kontakt:

Ing. Stanislav Ondirko
Drienica 219
083 01 Sabinov

Tel:  (+421) 0905 310 295
Fax: (+421) 051-7465 880

E-mail: info@ondirko.sk